O NAS


CZYLI KIM JESTEŚMY I CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

Porozumienie jest przedsięwzięciem zrzeszającym festiwale folkloru organizowane na terenie Polski Zachodniej. Obecnymi członkami Porozumienia są organizatorzy festiwali:

 

■ Międzynarodowy Festiwal Tańca „FOLK PRZYSTAŃ” w Gorzowie Wielkopolskim,

■ Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru „KIDS FUN FOLK” w Poznaniu,

■ Międzynarodowy Festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem w Pyrzycach,

■ Międzynarodowy Festiwal Folkloru „OBLICZA TRADYCJI” w Zielonej Górze

■ Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „NAD INĄ” w Goleniowie.

■ Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Świat pod Kyczerą” w Legnicy,

■ Międzynarodowy Festiwal – Konkurs Folklorystyczny „Flower of the Sun” w Szawle (Litwa) – partner Porozumienia

 

IDEA

Celem porozumienia jest ożywienie formuły festiwali folklorystycznych Polski Zachodniej i wytyczenie dla nich nowych dróg rozwoju na rzecz popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

Działalność porozumienia opiera się na:

■ wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia poziomu programowego i artystycznego Festiwali,

■ wzajemnej pomocy w pozyskiwaniu zespołów oraz ich wymiana w ramach Festiwali,

■ prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej,

■ inicjowaniu i realizowaniu partnerskich projektów.