PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM (Pyrzyce) 22-24.06.2018

Festiwal Międzynarodowy PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM – Pyrzyce, 22-24.06.2018 Źródłem Pyrzyckich Spotkań z Folklorem było pragnienie stworzenia nowej, wspólnej tożsamości ludzi przybyłych na Ziemię Pyrzycką po II Wojnie Światowej. Obecnie głównym celem organizacji festiwalu jest ożywienie, popularyzacja i aktywizacja grup […]