VII Spotkanie Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej

4 listopada w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się kolejne spotkanie członków Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej. Warto przypomnieć, że będzie to już drugie spotkanie w powiększonym składzie, gdyż na poprzednim, które odbyło się w lutym b.r. w Zielonej Górze do organizacji […]


Zielona Góra – Lubuskie – Polska Zachodnia. Wielokulturowość makroregionu

Prezetujemy publikację, będącą podsumowaniem seminarium „Zielona Góra – Lubuskie – Polska Zachodnia. Wielokulturowość makroregionu” zrealizowanego w lutym br. w ramach projektu „Zielona Góra – miasto spotkania kultur”. Stanowi ona z jednej strony rozwinięcie tamtej dyskusji, z drugiej zaś jest zbiorem […]


KIDS FUN FOLK (Poznań) 12-16.06.2019

IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK – Poznań Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK jest imprezą organizowaną od roku 2010. KIDS FUN FOLK Festiwal to święto muzyki, tańca i śpiewu, kultywujące i upowszechniające dorobek niematerialnego dziedzictwa kulturowego wielu […]


FOLK PRZYSTAŃ (Gorzów) czerwiec 2020

XXV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA „FOLK PRZYSTAŃ” ODBĘDZIE SIĘ POD KONIEC CZERWCA 2020 R., W GORZOWIE WLKP. POLSKA festiwal jest KONKURSEM zapraszamy dziecięce i młodzieżowe grupy FOLKLORYSTYCZNE ZAKWATEROWANIE w internatach lub hotelach, 3 posiłki dziennie NAGRODY FINANSOWE, statuetki, wyróżnienia KOSZTY uczestnictwa […]


NAD INĄ (Goleniów) 28.06 – 2.07.2019

XXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne NAD INĄ – Goleniów Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Nad Iną” odbywają się w Goleniowie od 22 lat. Głównym celem spotkań jest propagowanie folkloru, poznawanie kultury innych narodów i integracja uczestników. Spotkania nie mają charakteru konkursu. W ramach […]


ŚWIAT POD KYCZERĄ (Legnica) 28.06 – 14.07.2019

XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” – Legnica Legnica – Wołów – Świdnica – Lisiec – Chocianów – Rudna – Krynica Zdrój – Kurov „Świat pod Kyczerą” to festiwal organizowany przez młodych Łemków z Legnicy przy współpracy z kilkunastoma […]


OBLICZA TRADYCJI (Zielona Góra) 7-12.07.2019

Międzynarodowy Festiwal Folkloru OBLICZA TRADYCJI – Zielona Góra  Festiwal OBLICZA TRADYCJI realizowany przez Regionalne Centrum Animacji Kultury jest kontynuacją międzynarodowych festiwali folkloru organizowanych w Zielonej Górze od ponad 50 lat. Festiwal posiada formułę konkursu, w którym udział mogą brać zespoły […]


PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM (Pyrzyce) 28-30.06.2019

Festiwal Międzynarodowy PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM – Pyrzyce, 28-30.06.2019 Źródłem Pyrzyckich Spotkań z Folklorem było pragnienie stworzenia nowej, wspólnej tożsamości ludzi przybyłych na Ziemię Pyrzycką po II Wojnie Światowej. Obecnie głównym celem organizacji festiwalu jest ożywienie, popularyzacja i aktywizacja grup […]