Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne NAD INĄ

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Nad Iną” odbywają się w Goleniowie od 22 lat. Głównym celem spotkań jest propagowanie folkloru, poznawanie kultury innych narodów i integracja uczestników. Spotkania nie mają charakteru konkursu. W ramach Spotkań zespoły wykonują 3-4 wspólne koncerty oraz odbywają […]


Międzynarodowy Festiwal Folkloru OBLICZA TRADYCJI

Festiwal OBLICZA TRADYCJI realizowany przez Regionalne Centrum Animacji Kultury jest kontynuacją międzynarodowych festiwali folkloru organizowanych w Zielonej Górze od ponad 50 lat. Festiwal posiada formułę konkursu, w którym udział mogą brać zespoły dziecięce, dorosłe i wielopokoleniowe prezentujące autentyczny lub artystycznie […]


Festiwal Międzynarodowy PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

Źródłem Pyrzyckich Spotkań z Folklorem było pragnienie stworzenia nowej, wspólnej tożsamości ludzi przybyłych na Ziemię Pyrzycką po II Wojnie Światowej. Obecnie głównym celem organizacji festiwalu jest ożywienie, popularyzacja i aktywizacja grup kultywujących tradycje ludowe w zakresie tańca, muzyki, śpiewu, rękodzielnictwa, […]


Międzynarodowy Festiwal Tańca FOLK PRZYSTAŃ

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA „FOLK PRZYSTAŃ” organizowany jest w Gorzowie Wielkopolskim. MFT „Folk Przystań” ma charakter konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. Od 2016 roku DZIAŁA POD AUSPICJAMI FIDAF (FEDERACJI MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI TAŃCA). XXV MFT „Folk Przystań” odbędzie się pod […]


Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK jest imprezą organizowaną od roku 2010. KIDS FUN FOLK Festiwal to święto muzyki, tańca i śpiewu, kultywujące i upowszechniające dorobek niematerialnego dziedzictwa kulturowego wielu narodowości. Odbywa się na teranie Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego i […]