change lang to english
zmień język na polski

FESTIWALEFESTIVALS


Poznań
Gorzów Wlkp.
Pyrzyce
Zielona Góra

o nas about us

Czyli kim jestesmy iWHO ARE WE AND czym sie zajmujemy ?WHAT DO WE DO ?


Porozumienie jest przedsięwzięciem zrzeszającym festiwale folkloru organizowane na terenie trzech sąsiadujących ze sobą województw Polski Zachodniej (woj. lubuskie, zachodnio-pomorskie oraz wielkopolskie). Założycielami i obecnymi członkami porozumienia są organizatorzy czterech festiwali: The agreement is an undertaking consisting of the festivals of folklore organised on the area of three neighbouring regions of the Western Poland (Lubuskie Voievodeship, Zachodnio-pomorskie Voivodeship and Wielkopolskie Voivodeship). The founders and current members of the agreement are the organisers of four festivals:

 • _

  Pyrzyckie Spotkania z Folklorem w Pyrzycach, International Festival MEETINGS WITH FOLKLORE in Pyrzyce,

 • _

  Międzynarodowy Festiwal Folkloru „KIDS FUN FOLK” w Poznaniu, International Festival of Folklore KIDS FUN FOLK in Poznań,

 • _

  Międzynarodowy Festiwal Tańca „FOLK PRZYSTAŃ” w Gorzowie Wielkopolskim, International Dance Festival FOLK HARBOR in Gorzów Wielkopolski,

 • _

  Międzynarodowy Festiwal Folkloru „OBLICZA TRADYCJI”. International Festival of Folklore FACES OF TRADITION in Zielona Góra

IDEA IDEA

Celem porozumienia jest ożywienie formuły festiwali folklorystycznych Polski Zachodniej i wytyczenie dla nich nowych dróg rozwoju. Działalność porozumienia opiera się na: The aim of the agreement is reviving the form of the folklore festivals in the Western Poland and marking out new ways of development. The activity of the agreement is based on:

 • _

  Wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia poziomu programowego i artystycznego Festiwali, the exchange of information, knowledge and experience to raise the programme and artistic level of the Festivals,

 • _

  Wzajemnej pomocy w pozyskiwaniu zespołów oraz ich wymiana w ramach Festiwali, a mutual aid in acquiring of the ensembles and their exchange among the Festivals,

 • _

  Wspólnym pozyskiwaniu środków na realizację festiwali folkloru.joint recruiting of the funds for realization of folklore festivals.

Kontakt Contact


Biuro Porozumienia:
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY
ul.H.Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra
www.folklorefestivals.pl, office@folklorefestivals.pl
Agreement office:
REGIONAL CENTER OF THE CULTURE ANIMATION
ul.H.Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra POLAND
www.folklorefestivals.pl, office@folklorefestivals.pl

CHCESZ ZGŁOSIĆ ZESPÓŁ NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN FESTIWAL? DO YOU WANT TO REPORT THE ENSEMBLE TO MORE THAN ONE FESTIVAL?

Jeżeli uważacie, że jeden festiwal to dla Waszej grupy za mało i chcielibyście spędzić więcej czasu w Zachodniej Polsce, zgłoście się do nas! Nasze porozumienie ułatwi Wam zakwalifikowanie się na kilka festiwali jednocześnie. Dzięki temu, będziecie mogli dłużej podróżować po Zachodniej Polsce, podziwiając jej uroki, poznając więcej ciekawych miejsc i ciekawych ludzi. Wystarczy zgłosić chęć dłuższego pobytu organizatorowi jednego z naszych festiwali, na który składacie aplikację lub wysłać e-mail bezpośrednio do biura Porozumienia office@folklorefestivals.pl If You think that one festival it is too little for Your group and You would like to spend more time in the Western Poland report to us! Our agreement will help You to qualify to a few festivals simultaneously. Thanks to that you will be able to travel all over the Western Poland longer - admiring its beauty, getting to know more interesting places and people. It will be sufficient to report the willingness of a longer stay to the organiser of one of our festivals which you sent the application to. You can also send an e-mail directly into the office of the agreement: office@folklorefestivals.pl.

{{title}}
{{body}}
Regulamin festiwalu Festival rules Formularz aplikacyjny Application form E-mail Facebook Strona festiwalu Home page Powrót Back
/** * * BIG DESCRIPTIONS * **/
...

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK jest imprezą organizowaną od roku 2010.

KIDS FUN FOLK Festiwal to święto muzyki, tańca i śpiewu, kultywujące i upowszechniające dorobek niematerialnego dziedzictwa kulturowego wielu narodowości. Odbywa się na teranie Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego i Województwa Wielkopolskiego.

Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży, jak również do mieszkańców i turystów regionu. W ramach festiwalu odbywają się parady ulicami miast, koncerty otwarte oraz koncerty edukacyjne i warsztaty taneczne w szkołach.

Towarzyszące festiwalowi   niezwykłe wydarzenia takie, jak "Tramwajada”, „Wieczór zabaw ludowych”, „Ludowa gra miejska”,  Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dziecko w folklorze świata” nadają mu niepowtarzalny charakter.

Festiwal nie ma charakteru konkursu. Nagrodą dla młodych wykonawców są gromkie brawa licznie zgromadzonej publiczności i uznanie instytucji rządowych oraz sponsorów, wspierających to przedsięwzięcie.

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK to tydzień niezapomnianych artystycznych wrażeń i emocji, na który serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta Poznania i Regionu oraz jego gości.

...

Strona w przygotowanu... Page under construction...

...

Międzynarodowy Festiwal Tańca „Folk Przystań” to festiwal tańca o ponad 20-letniej tradycji, odbywający się co dwa lata w Gorzowie Wielkopolskim. MFT „Folk Przystań” ma charakter konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych grup folklorystycznych.

Profesjonalna organizacja oraz wysokiej jakości zaplecze techniczne umożliwia ciekawe i różnorodne formy prezentacji artystycznych. Festiwal posiada nowoczesną formułę, która gwarantuje zachowanie wysokiego poziomu artystycznego, integrację i wymianę kulturową wśród uczestników. Jako wydarzenie międzynarodowe jest atrakcyjny dla lokalnej społeczności.

...

aaa

...
Źródłem Pyrzyckich Spotkań z Folklorem było pragnienie stworzenia nowej, wspólnej tożsamości ludzi przybyłych na Ziemię Pyrzycką po II Wojnie Światowej. Obecnie głównym celem organizacji festiwalu jest ożywienie, popularyzacja i aktywizacja grup kultywujących tradycje ludowe w zakresie tańca, muzyki, śpiewu, rękodzielnictwa, regionalnych i narodowych potraw. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem są próbą połączenia tradycji ze współczesnymi przejawami folkloru. Na pyrzyckiej scenie zobaczyć i usłyszeć można artystów tworzących nowoczesną muzykę inspirowaną kulturą ludową.
...
V SPOTKANIE członków porozumienia festiwali

W najbliższy weekend (23 i 24 września) odbędzie się kolejne spotkanie członków Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej.


Tym razem gospodarzem będzie Gorzów Wielkopolski.


Członkowie Porozumienia podsumują tegoroczne edycje festiwali oraz omówią plany współpracy na najbliższe pół roku.


...
35 YEARS of MALYCH GORZOWIAKÓW

3 hours of artistic program, 7 groups, 222 performers. That's in numbers the concert of group Mali Gorzowiacy, which in this year celebrate its 35 birthday.

June 4 on Gorzów Phipharmonic stage the group presented polish national dances and dances from orawa, western krakovian's region, wielkopolska, rzeszowszczyzna, kurpie, kaszuby, śląsk and lubelszczyzna, kurpiowskie, kaszubskie, śląskie i lubelskie.

We congratulate Mali Gorzowiacy and wish Them another 35 years of succeses!


Ensemble is led by Maria and Krzysztof Szupiluk.


GALLERY

...
OBLICZA TRADYCJI Wyniki konkursu

Rada Artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Folkloru OBLICZA TRADYCJI 2016 w składzie:

* Michalina Wojtas (choreograf, etnograf)

* Wiesława Hazuka (choreograf, folklorystka)

* Henryk Dumin – przewodniczący rady (antropolog kultury)

* Wiktor Sędziński (muzyk, folklorysta)


przyznała następujące nagrody:

I miejsce (1500 euro) – zespół VOLYNYANOCHKA z Ukrainy

I miejsce (1000 euro) – zespół CRNA GORA z Czarnogóry

III miejsce (500 euro) – zespół JUROSIK ze Słowacji


Zapoznaj się z relacją z festiwalu: http://facesoftradition.pl/pl/


...
FACES OF TRADITION Results of the competition

The Artistic Council of the International Folklore Festival FACES OF TRADITION 2016:

* Michalina Wojtas (choreographer, ethnographer)

* Wiesława Hazuka (choreographer, folklorist)

* Henryk Dumin – the chairman of the council (atropologist of the culture)

* Wiktor Sędziński (musician, folklorist)


awarded the following ensembles:

I place (1500 euro) – VOLYNANOCHKA from Ukraine

II place (1000 euro) – CRNA GORA from Montenegro

III place (500 euro) – JUROSIK from Slovakia


See the raleation from the festival: http://facesoftradition.pl/pl/

...
FOLK PRZYSTAN Protokół Rady Artystycznej

Rada Artystyczna XXIII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru FOLK PRZYSTAŃ 2016 przyznała:


* I miejsce w kategorii Folklor Tradycyjny i nagrodę 500 euro:

Dziecięcemu Zespołowi Regionalnemu ORAWIANIE – Polska

* I miejsce w kategorii Folklor Opracowany i nagrodę 500 euro zespołowi:

Folk Dance Theater RODINA – Bułgaria

* I miejsce w kategorii Folklor Stylizowany i nagrodę 500 euro zespołowi:

Children's Folk Dance Ensemble ARFAN – Rosja


Cały protokół Rady Artystycznej znajduje się tutaj

Zobacz galerię zdjęć z festiwalu: tutaj

...
IDF "FOLK HARBOR" The protocole of Artistic Council

The Artstic Council of the XXIII International Dance Festival FOLK HARBOUR 2016 awarded the following groups:


* I place in category Traditional Folklore (prize 500 euro):

Children's Regional Ensemble ORAWIANIE – Poland

* I place in category Elaborated Folklore (prize 500 euro):

Folk Dance Theater RODINA – Bulgaria

* I place in category Stylized Folklore (prize 500 euro)

Children's Folk Dance Ensemble ARFAN – Russia


See the photo gallery from the festival: tutaj

...
PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM Z lotu ptaka
Zobaczcie jak wyglądały Pyrzyckie Spotkania z Folklorem z lotu ptaka:

36. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem - korowód otwierający festiwal from Studio Burda on Vimeo.

...
MEETINGS WITH FOLKLORE Aerial view
See the festival in Pyrzyce form the aerial view:

36. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem - korowód otwierający festiwal from Studio Burda on Vimeo.

...
KIDS FUN FOLK Wspomnienia z festiwalu

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć tegorocznej edycji festiwalu KIDS FUN FOLK


GALERIA


...
KIDS FUN FOLK 2016 Memories from the festival

Take a look at the photo gallery of this year's festival KIDS FUN FOLK


GALLERY


Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK jest imprezą organizowaną od roku 2010. KIDS FUN FOLK Festiwal to święto muzyki, tańca i śpiewu, kultywujące i upowszechniające dorobek niematerialnego dziedzictwa kulturowego wielu narodowości. Odbywa się na teranie Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego i Województwa Wielkopolskiego. Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży, jak również do mieszkańców i turystów regionu. W ramach festiwalu odbywają się parady ulicami miast, koncerty otwarte oraz koncerty edukacyjne i warsztaty taneczne w szkołach.  Towarzyszące festiwalowi   niezwykłe wydarzenia takie, jak "Tramwajada”, „Wieczór zabaw ludowych”, „Ludowa gra miejska”,  Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dziecko w folklorze świata” nadają mu niepowtarzalny charakter. Festiwal nie ma charakteru konkursu. Nagrodą dla młodych wykonawców są gromkie brawa licznie zgromadzonej publiczności i uznanie instytucji rządowych oraz sponsorów, wspierających to przedsięwzięcie. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK to tydzień niezapomnianych artystycznych wrażeń i emocji, na który serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta Poznania i Regionu oraz jego gości.
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA "FOLK PRZYSTAŃ" organizowany jest w Gorzowie Wielkopolskim. MFT "Folk Przystań" ma charakter konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. Od 2016 roku DZIAŁA POD AUSPICJAMI FIDAF (FEDERACJI MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI TAŃCA). XXV MFT "Folk Przystań" odbędzie się pod koniec czerwca 2018 roku.
Festiwal OBLICZA TRADYCJI realizowany przez Regionalne Centrum Animacji Kultury jest kontynuacją międzynarodowych festiwali folkloru organizowanych w Zielonej Górze od ponad 50 lat. Festiwal posiada formułę konkursu, w którym udział mogą brać zespoły dziecięce, dorosłe i wielopokoleniowe prezentujące autentyczny lub artystycznie opracowany rodzimy folklor. Występy oceniane są przez specjalnie powołaną Radę Artystyczną, która nagradza najlepsze prezentacje. W trakcie trwania festiwalu, oprócz koncertów na scenie, przewidziany jest cykl spotkań konsultacyjnych i dyskusji na temat ochrony tradycji, koncertów w formie lekcji folkloru, koncertów kapel, konkurs solistów, warsztaty, ekspozycja rękodzieła, rzemiosła i tradycji, degustacja tradycyjnych potraw. Wszystkie działania odbędą się na terenie Zielonej Góry i innych miejscowości województwa lubuskiego.
Źródłem Pyrzyckich Spotkań z Folklorem było pragnienie stworzenia nowej, wspólnej tożsamości ludzi przybyłych na Ziemię Pyrzycką po II Wojnie Światowej. Obecnie głównym celem organizacji festiwalu jest ożywienie, popularyzacja i aktywizacja grup kultywujących tradycje ludowe w zakresie tańca, muzyki, śpiewu, rękodzielnictwa, regionalnych i narodowych potraw. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem są próbą połączenia tradycji ze współczesnymi przejawami folkloru. Na pyrzyckiej scenie zobaczyć i usłyszeć można artystów tworzących nowoczesną muzykę inspirowaną kulturą ludową.
International Children's Folk Festival KIDS FUN FOLK is an event organised in 2010-2011 by the Association of the Third Age, and from 2012 till today by the Association of Folk Culture Friends "Live up to folk." KIDS FUN Folk Festival is a celebration of music, dance and singing, cultivating and popularizing achievements of non-material cultural heritage of many nationalities. It takes place in the City of Poznań, the Poznań district and the Wielkopolska Region. The festival is addressed to children and youth, as well as to people living and visiting the region. During the festival parades through the streets of cities, open concerts, educational concerts and dance workshops in schools take place. Extraordinary events accompanying the festival give it a unique character. International Children's Folklore Festival KIDS FUN FOLK is a week of unforgettable artistic impressions and emotions, to which we invite everybody living and visiting the City and the Region.
THE INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL "FOLK HARBOR" is held in GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLAND. IDF "Folk Harbor" has a character of a CONTEST for children and youth folk dance groups. From 2016 got acceptation to BE OFFICIALLY RECOGNIZED AS FIDAF (FEDERATION OF INTERNATIONAL DANCE FESTIVALS) FESTIVAL. The 25th edition of IDF "Folk Harbor" will take place at the end of June 2018.
The Festival “FACES OF TRADITION” realised by the Regional Centre of Animation of Culture is a continuation of the international festivals of folklore organised in Zielona Góra for over 50 years. The festival is a competition in which children, adult and multigenerational folk ensembles that present authentic or artistically elaborated native folklore can take part. All the performances will be judged by the specially appointed Artistic Council. The members of the council will award the best presentations. During the Festival, apart from concerts at the scene, a series of consultative meetings and discussions about the protection of tradition is predicted. There are planned concerts in the form of the lessons of folklore, concerts of the music bands, the competition of soloists, workshops, the exhibition of the handicraft products, craft and tradition, tasting of traditional dishes. All the activities will be carried out on the territory of Zielona Góra and other towns of the Lubuski Province.
The source of Pyrzyckie Spotkania z Folklorem (Pyrzyce Folk Meetings) was the desire to create the new, common identity of people who came to the region of Pyrzyce after II WW. Currently, the main aim of the festival is to revive, popularize and activate groups that cultivate folk traditions in dance, music, singing, handicraft or regional and national cuisine. Pyrzyce Folk Meetings attempt to combine the tradition with the contemporary expression_s of folklore. The stage in Pyrzyce will host the artists creating contemporary music inspired by folk culture.