O nas

CZYLI KIM JESTEŚMY I CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

Porozumienie jest przedsięwzięciem zrzeszającym festiwale folkloru organizowane na terenie Polski Zachodniej. Obecnymi członkami Porozumienia są organizatorzy festiwali:

 • Międzynarodowy Festiwal Tańca „FOLK HARBOR” w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru „KIDS FUN FOLK” w Poznaniu,
 • Międzynarodowy Festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem w Pyrzycach,
 • Międzynarodowy Festiwal Folkloru „OBLICZA TRADYCJI” w Zielonej Górze,
 • Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „NAD INĄ” w Goleniowie,
 • Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ŚWIAT POD KYCZERĄ” w Legnicy.
 

IDEA

Celem porozumienia jest ożywienie formuły festiwali folklorystycznych Polski Zachodniej i wytyczenie dla nich nowych dróg rozwoju na rzecz popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Działalność porozumienia opiera się na:

 • wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia poziomu programowego i artystycznego Festiwali,
 • wzajemnej pomocy w pozyskiwaniu zespołów oraz ich wymiana w ramach Festiwali,
 • prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej,
 • inicjowaniu i realizowaniu partnerskich projektów.

 

NASZE DOTYCHCZASOWE SPOTKANIA

I - Gorzów Wlkp. - 28.03.2015 - Spotkanie założycielskie

II - Zielona Góra - 22.05.2015

III - Pyrzyce - 13.11.2015

IV - Poznań - 19.02.2016

V - Gorzów Wlkp. - 23-24.09.2016

VI - Zielona Góra - 23.02.2017

VII - Gorzów Wlkp. - 4.11.2017

VIII - Pyrzyce - 9-10.03.2018

IX - Goleniów - 7-8.12.2018

X - Gorzów Wlkp. - 12-14.04.2019

XI - Legnica - 25-27.10.2019

XII - Goleniów - 6.03.2020

XIII - Gorzów Wlkp. online (Maria Szupiluk) - 23.10.2020

XIV - Kozielice - 10-11.03.2021

XV - Zielona Góra - 23-24.10.2021

 • Formularz logowania